Om BUS   =   Blidöbygden - utveckling i samverkan

Blidöbygden – Utveckling i Samverkan (BUS) står för ett nätverk
av företag, föreningar, nätverk och enskilda personer.
Juridiskt en förening registrerad för arbetsgivaravgifter och moms
hos Skatteverket med Org nr 802445-3741.

Syfte
Värna om och utveckla Blidöbygden genom initiativ, kraftsamling,
opinionsbildning, information och aktiviteter i projektform.
BUS ska uppfattas som Blidöbygdens samlande Utvecklingsgrupp.

Bärande principer för verksamheten
o Tillföra nytta till varje medlemsförening
o Inte konkurrera med föreningars verksamheter
o Drivas med engagemang och trovärdighet
o Bidra till bygdens utveckling