kartprojektet

(BUS)utger två kartor:

- Turistkartan med stigar och cyckelvägar.

- Bygdekartan är en karta över vår del av                 skärgården. 
                
Finns att köpa hos:
- Macken i Furusund,
- Köpmansholmskiosken
- Slöjdboden på Blidö.