projekt
Ideella Föreningen Stämmarsunds Ångbåtsbrygga

Ideella Föreningen Stämmarsunds Ångbåtsbrygga Syfte och Målsättning

Genomföra en restaurering som motsvarar ställda krav
Möjliggöra angöring för de reguljära båtlinjerna
Säkerställa ett löpande och uthålligt underhåll av bryggan
Skapa ett långsiktigt intresse och engagemang i bygden och förståelse för bryggans betydelse för bygden

presentation gällande Ångbåtsbryggan som hölls på Blidö Bio den 5 okt 2019

Föreningens styrelse

Ordförande:  Claes Håkan Jansson   (Teknik och ritningar)
Sekreterare:  Lennart Fridh,(BUS),  (Myndighetskontakter)
Kassör:  Fred Rosenthal, (BUS)  (Bidragsansökningar)
Ledamot:  Rudolf Lundin  (Fastighetsärenden)
Ledamot:  Håkan Hedberg  (Offertförfrågningar)
Ledamot:  Inger Andersson  (Blidö Hamnkrog mm)