Vårt förslag är en stiftelse
Stiftelsen ska ha som ändamål att bevara och underhålla Almvik och Auroraängen för bygdens framtida behov i enlighet med köpevillkoren från 1943. Vårt mål är att Almvik (Blidö 1:31) överlåtes av Blidö församling som en gåva, på samma sätt som man 1985 fick den. För att genomföra detta på ett sätt som långsiktigt låser upp dessa syften avser vi att bilda en stiftelse med enkom detta ändamål. Stiftare kan t ex vara Blidö gårds byalag, Blidöbygdens hembygds-förening och ev andra. Almvik är viktig för vår bygd och måste skyddas från försäljning!